Personal 2018-06-19T13:48:04+00:00

Personal

På behandlingshemmet arbetar både män och kvinnor som har en hög kompetens och långvarig erfarenhet av psykiatri samt är grundutbildade i kognitiv beteende terapi.

Personalgruppen består av socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut, pedagog och behandlingsassistenter. Konsulter är psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter. Personal finns dygnet runt på behandlingshemmet.

För att behandlingshemmet ska utvecklas i takt med aktuella forskningsresultat genomgår personalen fortbildning inom olika områden.

Ida Wallin
Ida WallinVD
 Johan Krumlinde
Johan KrumlindeVerksamhetschef/föreståndare
Inger Eurenius
Inger EureniusSocionom
Jessica Dahlin
Jessica DahlinBehandlingsassistent
Therese Olsson
Therese OlssonSjuksköterska
Sebastian Wallin
Sebastian WallinBehandlingsassistent
Mikael Grund
Mikael GrundBehandlingsassistent
Rakel Lok
Rakel LokBehadlingsassistent
Kristina Matsuhasi
Kristina MatsuhasiArbetsterapeut
Veronica Matsson
Veronica MatssonSjuksköterska
Sonja Boggby
Sonja BoggbySjuksköterska
Jenny Törehed
Jenny TörehedBehandlingsassistent
Anne-Lie Tällberg
Anne-Lie TällbergBehandlingsassistent Natt
Kristina Källbäck
Kristina KällbäckBehandlingsassistent Natt
Nina Ansell Willner
Nina Ansell WillnerBehandlingsassistent Natt