Loading...

Efter behandling

Utslussning

Möjlighet till boende i egen lägenhet finns mot slutet av behandlingstiden. Siljansnyckeln har även en bostad med särskild service för människor med psykiatrisk diagnos och psykiska funktionshinder, där klienterna bor i egna lägenheter men har tillgång till personal dygnet runt. Om klienten inte är redo för ett eget boende efter avslutad behandling, har hon möjlighet att flytta till vår bostad med särskild service som ett steg mot ett självständigt liv.

Målet är att självständigt klara ett eget boende med gradvis minskande kontakt och stöttning av personal. Man skall kunna planera sin dag, sköta tider, ekonomi, hygien, städning mm. Allt det som hör ett eget boende till.

Intervall och tidsperspektiv är helt individuellt.

Utvärdering

Klientens utveckling och behov mäts också under behandlingstiden med hjälp av olika skattningsskalor, såsom SCL-90, ADD, ASQ, IIP, ADL-funktion med mera.