Loading...

Metod

Vi använder oss av metoden kognitiv beteendeterapi i vår behandling. Med kognitiv beteendeterapi menar vi att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Metodik

Vi tillämpar DBT (Dialektisk beteendeterapi) vilket innebär att vi arbetar med:

  • Att vara medvetet närvarande
  • Att hantera relationer
  • Att reglera känslor
  • Att stå ut när det är svårt

Vi praktiserar även:

  • KASAM (känsla av sammanhang) genom att klienten är delaktig och påverkar sin egen situation.
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt vilket går ut på att undvika problemfokusering och istället upptäcka och stärka de egna resurserna.
  • Reflekterande samtal, både i grupp och individuellt, om exempelvis aktuella händelser eller teman som relationer, normer och sexualitet.
  • Kroppskännedom i form av avslappningsträning, massage, fysisk träning samt bad.

Klienten får hjälp med att skapa förståelse för det hon gör och får möjligheten att ändra på det som inte fungerar.

Målgrupp

Behandlingshemmet Nyckeln är beläget i Mora och har 9 platser för flickor och unga kvinnor i åldern 16 – 24 år. Vi tar emot klienter med psykiatrisk diagnos och/eller neuropsykiatriska funktionshinder, med olika former av självskadebeteende. Exempel på diagnoser är ångestsyndrom, psykossjukdom, personlighetsstörning och förstämningssyndrom eller psykosociala problem med drag av personlighetsstörning, Asperger, autism, Tourettes, ADHD och ADD.

Placering

Vi tar emot både planerade placeringar och akutplaceringar. Kontakta oss via telefon eller mail så hjälper vi dig att hitta en lösning på ditt problem. Tillsammans gör vi upp en hållbar och effektiv behandlingsplan.

Kontakta oss så hjälper vi er!

Johan Krumlinde, Föreståndare/Verksamhetschef: 070-537 59 85

Tidigare klienter

Om jag inte kommit till Nyckeln, vet jag inte ens om jag hade levt i dag, säger en av klienterna, Maja 19 år, som har diagnosen boderline i kombination med anorexia.

Maja heter egentligen något annat och vill vara anonym

Maja