Loading...

Metod

Vi använder oss av metoden kognitiv beteendeterapi i vår behandling. Med kognitiv beteendeterapi menar vi att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Metodik

Vi tillämpar DBT (Dialektisk beteendeterapi) vilket innebär att vi arbetar med:

  • Att vara medvetet närvarande
  • Att hantera relationer
  • Att reglera känslor
  • Att stå ut när det är svårt

Vi praktiserar även:

  • KASAM (känsla av sammanhang) genom att klienten är delaktig och påverkar sin egen situation.
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt vilket går ut på att undvika problemfokusering och istället upptäcka och stärka de egna resurserna.
  • Reflekterande samtal, både i grupp och individuellt, om exempelvis aktuella händelser eller teman som relationer, normer och sexualitet.
  • Kroppskännedom i form av avslappningsträning, massage, fysisk träning samt bad.

Klienten får hjälp med att skapa förståelse för det hon gör och får möjligheten att ändra på det som inte fungerar.