Loading...

Målgrupp

Behandlingshemmet Nyckeln är beläget i Mora och har 9 platser för flickor och unga kvinnor i åldern 16 – 24 år.

Vi tar emot klienter med självskadebeteende och psykiatrisk diagnos och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Exempel på diagnoser är ångestsyndrom, psykossjukdom, personlighetsstörning och förstämningssyndrom eller psykosociala problem med drag av personlighetsstörning, Asperger, autism, Tourettes, ADHD och ADD.