Behandlingshemmet nyckeln

När klientens behov av insatser inte går att hantera på hemmaplan, erbjuder behandlingshemmet Nyckeln en trygg och välstrukturerad behandling.

Vi erbjuder flickor/kvinnor i åldrarna 16 – 24 år med psykiska funktionshinder, psykisk diagnos, neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende med eller utan missbruk en trygg, varm och utvecklande miljö. Vi ser hela människan och har klientens behov i centrum. Vi gör tillsammans upp en hållbar genomförandeplan. Vi vill göra mer av det som fungerar och hitta redskap för att klara av att leva med det som inte fungerar fullt ut.

Efter avslutad behandling har klienten en plan och verktyg för att kunna fortsätta att göra det som gör att just hon mår bra. Råkar klienten falla in i gamla vanor så kan hon snabbt gå tillbaka och se vad det var som gjorde att hon började må bättre. Nyckeln lägger stor vikt vid fasta rutiner och fokuserar på det som fungerar och får klienten att må bättre.

Efter avslutad behandling ska du kunna leva ett liv där ditt agerande är styrt av önskemål mer än av rädsla.

Personal

Vid Nyckeln finns psykolog och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

På behandlingshemmet arbetar både män och kvinnor som har en hög kompetens och långvarig erfarenhet av psykiatri samt är grundutbildade i kognitiv beteende terapi. Personalgruppen består av socionom, sjuksköterska, beteendevetare och behandlingsassistenter. Konsulter är psykiatriker, psykologer, psykoterapeuter och arbetsterapeut. Personal finns dygnet runt på behandlingshemmet, med vaken natt.

För att behandlingshemmet ska utvecklas i takt med aktuella forskningsresultat genomgår personalen fortbildning inom olika områden.

Bilder från Nyckeln

Nyckeln-sittgrupp

Nyckeln-entre

Nyckeln-kok-1