Självdestruktivt beteende/självskadebeteende

Självskadande beteende kan innebära en mängd olikartade sätt att skada sig själv. Funktionen med beteendet är oftast att reducera obehagliga känslotillstånd och att kommunicera till omgivningen att man har det svårt på olika sätt.

Självskadebeteendet kan yttra sig i form av skärningar, rispningar på kroppen, bränner sig, eller överdosering av tabletter.

Självskadebeteende kan också bestå utav hetsätning och självsvält, men detta är mycket individuellt och kan yttra sig i olika handlingar.

Enligt DBT metoden har en person med impulser att skada sig själv sällan tillgång till sitt förnuft och sitt logiska tänkande i den stund som hon skadar sig själv.


Produktion: IdéText i Dalarna AB